Lịch sử văn minh thế giới

Tác giả:
 

Sách đề cập đến những điều kiện hình thành nền văn minh, giới thiệu trình độ phát triển kinh tế và phân hoá xã hội; Sơ lược lịch sử thành lập và cấu trúc nhà nước, những học thuyết chính trị. Quan điểm triết học và các tôn giáo lớn cũng như thành tựu khoa học tự nhiên, kỹ thuật và văn học nghệ thuật.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Đình ...-1256-TG.Hồ Tường ...-NXB.Trẻ-VHóa-(5 cuốn) (282 ... 286)trsố-STL9406 ... STL9410-11.09.2014Đình ở thành phố Hồ Chí MinhDanh mục: ,
Phân loại: , , , , , ,
Mã:282-9406STL 283-9407STL 284-9408STL 285-9409STL 286-9410STL
Bản sắc … DT-1175-TG.TS.Hồ Bá Thâm-NXB.VHTT-VHóa-(5 cuốn) (17 ... 21)trsố-STL6537 ... STL6539,STL9809,STL9810-03.09.2014Bản sắc văn hóa dân tộcDanh mục: ,
Phân loại:
Mã:17-6538STL 18-6539STL 19-6537STL 20-9809STL 21-9810STL
Lịch sử văn minh TG-1382-TG.Vũ Dương Ninh-NXB.GD-VHóa-(13 cuốn) (589 ... 601)trsố-STL3141 ... 3144,4927,4928,6555 ... 6559,10157,13106-17.09.2014Lịch sử văn minh thế giới
Mã: 589-3141STL 590-3142STL 591-3143STL 592-3144STL 593-4927STL 594-4928STL 595-6555STL 596-6556STL 597-6557STL 598-6558STL 599-6559STL 600-10.157STL 601-13.106STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)