Lịch sử văn minh Trung Hoa

Tác giả: ,
 

Sách giới thiệu Lịch sử phát triển nền văn minh Trung Hoa ; Giới thiệu niên biểu Lịch sư Trung Quốc; Thời đại các Triết Gia; Thời đại các thi sĩ; Thời đại các nghệ sỹ; Dân tộc và quốc gia; Cách mạng và phục sinh. Tác giả đã trình bày các giai đoạn lịch sử  từ xa xưa, dẫn chứng các tư liệu phong phú, phân tích tình thế. Với văn hoá và con người Trung Hoa, kể cả những dân lao động nghèo khổ , ít học v.v…Tác giả đã dành những lời khen ngợi, những cảm tình đặc biệt và ngược lại, tác giả cũng đã phê phán thẳng thắn những tệ nạn của xã hội phong kiến, độc tài …

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

LS VM Trung Hoa-1384-TG.Will Durant - Nguyễn Hiến Lê (dịch)-NXB.VHTT-VHóa-(609)trsố-STL10077-17.09.2014Lịch sử văn minh Trung Hoa
Mã: 609-10.077STL
Ngày XB: 2006
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)