Lịch tiết khí với lễ tục dân gian

Tác giả:
 

Lịch tiết khí là loại lịcg d8ược làm ra theo chuyển động biểu kiến của mặt trời trên Hoàng Đạo với thời gian tính theo năm thời tiết ứng với 365,24 ngày. Lịch tiết khí được xem là sản phẩm văn hoá tinh thần cổ của người Phương Đông .

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lịch ...-1387-TG.Trần Đình Tuấn-NXB.VHóa DT-VHóa-(617)trsố-STL6329-17.09.2014Lịch tiết khí với lễ tục dân gian
Mã: 617-6329STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)