Lịch tiết khí với lễ tục dân gian

Tác giả:
 

Lịch tiết khí là loại lịcg d8ược làm ra theo chuyển động biểu kiến của mặt trời trên Hoàng Đạo với thời gian tính theo năm thời tiết ứng với 365,24 ngày. Lịch tiết khí được xem là sản phẩm văn hoá tinh thần cổ của người Phương Đông .

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Cơ sở VHVN-1207-TG.Trần Ngọc Thêm-NXB.ĐHTH TPHCM-VHóa-(13 cuốn) (121 ... 133)trsố-STL2316 … 2318,3332,3333,3335 … 3340,3413,3414-08.09.2014Cơ sở văn hóa Việt NamDanh mục: ,
Phân loại: , ,
Mã:121-2316STL 122-2317STL 123-2318STL 124-3332STL 125-3333STL 126-3335STL 127-3336STL 128-3337STL 129-3338STL 130-3339STL 131-3340STL 132-3413STL 133-3414STL
Lịch ...-1387-TG.Trần Đình Tuấn-NXB.VHóa DT-VHóa-(617)trsố-STL6329-17.09.2014Lịch tiết khí với lễ tục dân gian
Mã: 617-6329STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)