Luật công đoàn đã được sửa đổi năm 2012

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Luật Công đoàn ...-0186-TLĐLĐVN - Ban CSPL-NXB.LĐ-PL-(3 cuốn) 440 đến 442-STL13843 đến STL13845-26.03.2014Luật công đoàn đã được sửa đổi năm 2012
Mã: 440-13.843STL 441-13.844STL 442-13.845STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)