Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0512-Luật Giáo dục ...-0512-TG.Biên tập ND.Nguyễn Thị Thảo-NXB.CTQG ...-PL-458-STL14188-03.06.2014Luật giáo dục đại học năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
Mã: 458-14.188STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)