Luật hiến pháp Việt Nam: Đề cương môn học - Câu hỏi ôn tập và những tình huống

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Luật Hiến pháp VN ...-0263-TG.Trường ĐH Luật TPHCM ...-NXB.Hồng Đức-PL-(2 cuốn) 418 đến 419-STL13570 đến STL13571-01.04.2014Luật hiến pháp Việt Nam: Đề cương môn học - Câu hỏi ôn tập và những tình huống
Mã: 418-13.570STL 419-13.571STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)