Luật lưu trữ năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Luật lưu trữ năm 2011 ...-0265-TG.Biên tập ND.Nguyễn Hà Giang-NXB.CTQG ...-PL-(2 cuốn) 422 đến 423-STL13574 đến STL13575-01.04.2014Luật lưu trữ năm 2011 và văn bản hướng dẫn thi hành
Mã: 422-13.574STL 423-13.575STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)