Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0513-Luật Sở hữu ... năm 2005-0513-TG.Biên tập ND.Nguyễn Hà Giang-NXB.CTQG ...-PL-459-STL14189-03.06.2014Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi, bổ sung năm 2009
Mã: 459-14.189STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)