Luật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

14525_Luat so huu tri tue va van ban huong dan thi hanhLuật sở hữu trí tuệ và văn bản hướng dẫn thi hành: Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 được sửa đổi bổ sung năm 2009
Mã: 466-14.525STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)