Luật việc làm và các văn bản hướng dân thi hành: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Luật việc làm và các văn bản hướng dân thi hành: Có hiệu lực từ ngày 01/01/2015
Mã: 467-14.526STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)