Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

0515-Luật Xuất bản ...-0515-TG.Biên tập ND.Nguyễn Tùng Lâm-NXB.CTQG ...-PL-(2 cuốn) 461 đến 462-STL14191 đến STL14192-03.06.2014Luật xuất bản năm 2012 và văn bản hướng dẫn thi hành
Mã: 461-14.191STL 462-14.192STL
Ngày XB: 2014
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)