Luật xuất bản

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Luật xuất bản-0268-TG.Biên tập.Tập thể tác giả-NXB.Hồng Đức-PL-(3 cuốn) 428 đến 430-STL13580 đến STL13582-02.04.2014Luật xuất bản
Mã: 428-13.580STL 429-13.581STL 430-13.582STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)