Lý luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học

Tác giả: ,
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Dạy lớp 1 theo chương trình Tiểu Học mới : tài liệu bồi dưỡng giáo viênDanh mục: ,
Phân loại: , , ,
Mã:16-3418STT 17-3419STT 18-3420STT 19-3421STT 20-3422STT 21-3423STT 22-3424STT 23-3425STT 24-3426STT 25-3427STT
Dạy lớp 2 theo chương trình Tiểu Học mới : tài liệu bồi dưỡng giáo viênDanh mục: ,
Phân loại: , , ,
Mã:26-3428STT 27-3429STT 28-3430STT 29-3431STT 30-3432STT 31-3433STT 32-3434STT 33-3435STT 34-3436STT 35-3437STT
14509_Li luan day hoc hien daiLý luận dạy học hiện đại: Cơ sở đổi mới mục tiêu, nội dung và phương pháp dạy học
Mã: 316-14.509STL
Ngày XB: 2014
Tác giả: ,
Môn loại: , ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)