Lý thuyết tài chính - tiền tệ

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Lý thuyết Tài chính tiền tệ-0103-TG.PGS.TS.Lê Văn Tề-NXB.Phương Đông-KTQL-330-STL14017-20.03.2014Lý thuyết tài chính - tiền tệ
Mã: 330-14.017STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)