Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú

Tác giả:
 

Dân tộc Việt nam có một nền văn hoá lâu đời giàu giá trị nhân bản và đậm đà bản sắc dân tộc các loại hình nghệ thuật phát triển phong phú và nhiều màu vẻ. Nội dung sách cung cấp cho bạn đọc những thông tin để hiểu sâu hơn về bản sắc văn hoá dân tộc thông qua những vấn đề: Những tiền đề lịch sử xã hội thúc đẩy sự phát triển của văn hoá văn nghệ; bản sắc Việt trong văn hoá truyền thống và hiện đại Việt Nam; Những đóng góp của loại hình văn hoá văn nghệ trong tiến trình lịch sử; khối óc giàu sáng tạo của những công trình nghệ thuật; Đất nước của những lễ hội trang nghiêm và nhiều màu sắc.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Một nền VH ...-1395-TG.Hà Minh Đức-NXB.KHXH ...-VHóa-(669)-STL9296-18.09.2014Một nền văn hoá văn nghệ đậm đà bản sắc dân tộc, với nhiều loại hình nghệ thuật phong phú
Mã: 669-9296STL
Ngày XB: 2005
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)