Một số luận điểm quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: ( theo tinh thần NQHNBCHTƯ 5 Khóa VIII)

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Một số ...-1694-TG.TS.Đỗ Thị Minh Thúy-NXB.VHTT ...-VHóa-(2 cuốn) (1349,1350)-STL13196,STL13197-06.10.2014Một số luận điểm quan trọng về xây dựng nền văn hóa Việt Nam trong bối cảnh hội nhập: ( theo tinh thần NQHNBCHTƯ 5 Khóa VIII)
Mã: 1349-13.196STL 1350-13.197STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)