Một số phong tục nghi lễ dân gian truyền thống Việt Nam

Tác giả:
 

Mỗi một dân tộc có một nền văn hoá với bản sắc riêng. Những yếu tố cơ bản cấu thành nên bản sắc của một nền văn hoá riêng đó là phong tục , tập quán và nghi lễ dân gian truyền thống. Sự lưu giữ và trường tồn phong tục tập quán trong một nền văn hoá, nói lên sức sống của dân tộc. Do vậy, nhiều nước trên thế giới, có hẳn đường lối và chính sách tạo điều kiện duy trì những phong tục, tập quán còn tồn tại cho đến ngày nay. Sách có nội dung phản ánh tinh thần của hợp thể nền văn hiến trong xã hội Việt nam từ cổ xưa cho đến nay. Những nghi lễ được trình bày dưới hình thức làm phát triển đạo Tâm, một yếu tố rất cần cho sự sinh tồn, bình ổn của dân tộc, một người cụ thể như : Hôn lễ, điều mà sách Trung Dung có câu: “Quân tử chi đạo tạo đoan hồ phụ phụ, cập kỳ chi đã, sát hồ thiên địa” Nghĩa là đạo làm người quân tử bắt đầu từ chỗ vợ chồng hoà hợp, tới khi phát triển đến tột bậc thì thành quả thể hiện khắp cùng trời đất.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Một số ...-1398-TG.Quảng Tuệ-NXB.VHóa DT-VHóa-(672)-STL5936-18.09.2014Một số phong tục nghi lễ dân gian truyền thống Việt Nam
Mã: 672-5936STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)