Mỹ – Au – Nhật văn hóa và phát triển: Sách tham khảo

Tác giả:
 

Sự phát triển của các trung tâm chủ yếu của CNTB ngày nay( Mỹ –Tây Âu và Nhật Bản) đang thu hút sự chú ý của các nhà nghiên cứu xã hội. Tập sách giúp bạn đọc nhận thức được đúng bản chất đặc điểm xu thế của văn hoá và phát triển ở Mỹ, Tây Âu và Nhật Bản.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Mỹ ...-1404-TG.PGS.TS.Đỗ Lộc Diệp (Chb)-NXB.KHXH Hà Nội ...-VHóa-(682)-STL6826-18.09.2014Mỹ – Au – Nhật văn hóa và phát triển: Sách tham khảo
Mã: 682-6826STL
Ngày XB: 2003
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)