Nếp cũ con người Việt Nam

Tác giả:
 

Nếu con người Việt Nam ngày nay là kết tinh của con người Việt Nam ngày qua. Muốn tìm hiểu những gì còn chi phối đời sống hiện tại của chúng ta trong khi đang co chân chạy theo đà tiến triển vũ bão của văn minh cơ khí, thiết tưởng chúng ta có ngoảnh lại nheo một đuôi mắt vào cuộc sống hôm qua chưa chắc đã hoàn toàn …vong bản!

Tác giả muốn ghi lại những cái đã mất, sắp mất cho chúng ta có thể nhận chân và vớt vát những giá trị cũ, những giá trị tuy không đứng vũng nữa trên hiện tại nhưng cũng giúp chúng ta hiểu được đôi phần gốc rễ của cái hiện tại ấy.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nếp ...-1406-TG.Toan Ánh-NXB.TPHCM-VHóa-(685)-STL1865-19.09.2014Nếp cũ con người Việt Nam
Mã: 685-1865STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)