Nếp cũ hội hè đình đám

Tác giả:
 

Sách đề cập đến những vấn đề hội hè đình đám của dân ta, những hội hè đã từng mua vui cho người dân, đã từng chứng tỏ ý niệm thiêng liêng tôn giáo của người dân qua nghi lễ, đã từng nêu cao long biết ơn của người dân đối với các bậc anh hùng cũng như đối với các vị thần linh nhất là các vị Thành Hoàng đã che chở phù hộ cho dân mỗi xã và nhất là hội hè đã từng là những dịp để người dân ôn lại nghi lễ, nhớ lại phong tục.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nếp ... (Q.thượng),(Q.hạ)-1408,1409-TG.Toan Ánh-NXB.TPHCM ...-VHóa-(2 cuốn) (687,688)-STL3180,STL3181-19.09.2014Nếp cũ hội hè đình đám
Mã: 687-3180STL 688-3181STL
Ngày XB: 1992
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)