Nếp cũ làng xóm Việt Nam: Phụ bản của các nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Cao Đàm [ và nh. Ng. khác]

Tác giả:
 

Sách nói về mô hình tổ chức làng xã và các phong tục truyền thống của người dân ở làng xã xưa.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nếp ...-1410-TG.Toan Ánh-NXB.TPHCM ...-VHóa-(689)-STL3183-19.09.2014Nếp cũ làng xóm Việt Nam: Phụ bản của các nghệ sĩ Nhiếp ảnh Nguyễn Cao Đàm [ và nh. Ng. khác]
Mã: 689-3183STL
Ngày XB: 1991
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)