Nghề báo những bài học nhớ đời

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nghề báo ...-0322-TG.TS.Nguyễn Quang Hòa-NXB.TT và Truyền Thông-Báo chí-(2 cuốn) 65 đến 66-STL13730 đến STL13731-03.04.2014Nghề báo những bài học nhớ đời
Mã: 65-13.730STL 66-13.731STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)