Nghề cổ nước Việt: (Khảo cứu)

Tác giả:
 

Nghề thủ công của nước ta đã có từ lâu. Ở mỗi vùng nghề thủ công hầu như thu hút đa số lao động chính ở đó tham gia và tạo ra giá trị kinh tế cho khu vực nơi đó. Sách giới thiệu đến bạn đọc sơ lược về nghề truyền thống và đưa ra các nghề cụ thể ở mỗi vùng để bạn đọc tìm hiểu sự ra đời của các làng nghề qua từng giai đoạn lịch sử ở mỗi địa phương khác nhau có những nghề nghiệp khác nhau.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nghề cổ ...-1412-TG.Vũ Từ Trang-NXB.VHóa DT-VHóa-(692)-STL5893-19.09.2014Nghề cổ nước Việt: (Khảo cứu)
Mã: 692-5893STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)