Nghi lễ đời người

Tác giả: , ,
 

“Nghi lễ đới người” thể hiện nét văn hoá của một dân tộc qua nêp sốn, qua ứng xử giữa người với người, với thế giới thiên nhiên xung quanh. Cuốn sách muốn phát lean cho bạn đọc thấy được bức tranh tương đối đầy đủ và có hệ thống về những nghi lễ đời người của người Việt.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nghi lễ ...-1415-TG.Lê Trung Vũ ...-NXB.VHóa DT-VHóa-(695)-STL2145-19.09.2014Nghi lễ đời người
Mã: 695-2145STL
Ngày XB: 1996
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)