Nghi lễ và tập tục của người Việt với Phụ nữ

Tác giả:
 

Sách đề cập đến những vấn đề nghi lễ tập tục của người Việt nam nhằm thể hiện sự khác biệt và tương đồng về văn hoá của các dân tộc đang sinh sống hàng ngàn năm nay trên lãnh thổ Việt Nam. Có nhiều tập tục nghĩ lễ không còn thích hợp với cuộc sống hiện đại do sự lỗi thời và lạc hậu, song đa phần các nghi lễ và tập tục mang tính cộng đồng được truyền lại đến nay vẫn là sợi day liên kết, củng cố sự bền vững của gia đình nên cần phải bảo vệ lưu giữ, khai thác và phát huy. Sách gồm các phần chính như: Phụ nữ và hôn lễ; Phụ nữ và tang lễ; Phụ nữ và các tập tục, kiêng kỵ; Tập tục và kiêng kỵ của phụ nữ Tây nguyên và các vùng phía Nam; Của phụ nữ các tỉnh phía Bắc; Một số nghi lễ thờ cúng liên quan đến phụ nữ…

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nghi lễ ...-1416-TG.Đăng Trường-NXB.VHTT-VHóa-(696)-STL10273-19.09.2014Nghi lễ và tập tục của người Việt với Phụ nữ
Mã: 696-10.273STL
Ngày XB: 2008
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)