Nghìn năm bia miệng: T.1: Sự tích và giai thoại dân gian nam bộ

Tác giả: ,
 

Sách giới yhiệu đến bạn đọc những sự tích và giai thoại dân gian Nam Bộ.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nghìn năm ... (T1)-1417-TG.Huỳnh Ngọc Trảng ...-NXB.TPHCM-VHóa-(697)-STL1971-19.09.2014Nghìn năm bia miệng: T.1: Sự tích và giai thoại dân gian nam bộ
Mã: 697-1971STL
Ngày XB: 1992
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)