Nghìn năm bia miệng: T.2: Sự tích và giai thoại dân gian nam bộ

Tác giả: ,
 

Sách giới yhiệu đến bạn đọc những sự tích và giai thoại dân gian Nam Bộ.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nghìn năm ... (T2)-1418-TG.Huỳnh Ngọc Trảng ...-NXB.TPHCM-VHóa-(2 cuốn) (698,699)-STL1973,STL1974-19.09.2014Nghìn năm bia miệng: T.2: Sự tích và giai thoại dân gian nam bộ
Mã: 698-1973STL 699-1974STL
Ngày XB: 1992
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)