Ngôn ngữ văn hoá giao tiếp

Tác giả:
 

Sách đề cập đến mối quan hệ ngôn ngữ với dân tộc và văn hoá, mối quan hệ giữa ngôn ngữ – xã hội – giao tiếp, quan hệ giữa ngôn ngữ và sự phát triển của tâm lý một số phương diện ngữ dụng học của phát ngôn.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Ngôn ngữ ...-1421-TG.Viện TTKHXH-NXB.TTKHXH ...-VHóa-(704)-STL6747-19.09.2014Ngôn ngữ văn hoá giao tiếp
Mã: 704-6747STL
Ngày XB: 2002
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)