Người Nùng và dân ca Nùng ở Bắc Giang

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Người Nùng ...-0212-Nguyễn Thu Minh-NXB.VHTT-VHóa DG-699-STL13871-27.03.2014Người Nùng và dân ca Nùng ở Bắc Giang
Mã: 699-13.871STL
Ngày XB: 2013
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)