Người Sài Gòn : Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển

Tác giả:
 

“ Người Sài Gòn” cung cấp cho bạn đọc lượng thông tin rất phong phú đa dạng về khoa học xã hội, hơn thế nữa với sự hiểu biết của mình, nhà văn Sơn Nam đã vẽ ra trước mắt bạn đọc một bức tranh toàn cảnh về miền Nam, đặc biệt là về người Sài Gòn dưới góc độ dân tộc học.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Người SG-1424-TG.TS.Sơn Nam-NXB.Trẻ TPHCM-VHóa-(708)-STL2236-19.09.2014Người Sài Gòn : Kỷ niệm 300 năm Sài Gòn – Tp. Hồ Chí Minh xây dựng và phát triển
Mã: 708-2236STL
Ngày XB: 1998
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)