Nhật Bản trong chiếc gương soi

Tác giả:
 

Sách phản ảnh cảnh quan văn hoá Phù tang, những cái đẹp truyền thống cũng như nền kinh tế, giáo dục Nhật Bản …. Tất cả được gọp chung trong một nền văn hoá đang phát triển của Nhật Bản.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nhật Bản ...-1430-TG.Nhật Chiêu-NXB.GD-VHóa-(2 cuốn) (714,715)-STL2205,STL2206-19.09.2014Nhật Bản trong chiếc gương soi
Mã: 714-2205STL 715-2206STL
Ngày XB: 1995
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)