Nhớ về đất tổ Hùng Vương

Tác giả:
 

Sách nói về lịch sử dân tộc người Việt thời Hùng Vương, thông qua những bài thơ và câu chuyện cổ tích thời bấy giờ được tóm tắt lại, bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về công cuộc dựng nước và giữ nước của ông cha ta thời Hùng Vương cũng như không quean ơn tổ tiên của mình.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Nhớ ...-1432-TG.(-)-NXB.Trường THVHNT-VHóa-(9 cuốn) (718 ... 726)-STL3233 ... STL3241-19.09.2014Nhớ về đất tổ Hùng Vương
Mã: 718-3233STL 719-3234STL 720-3235STL 721-3236STL 722-3237STL 723-3238STL 724-3239STL 725-3240STL 726-3241STL
Ngày XB:
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)