Những kiến thức văn hoá cần biết

Tác giả:
 

Sách giới thiệu các kiến thức về phương diện địa lý, địa danh, thắng cảnh; Thiên văn, lịch pháp, thời lệnh; Tiết khí; Nghi lễ, tập tục, dân tộc; Y tế, y dược; Sinh vật, giao thông, quân sự, kinh tế, mậu dịch; Các phương hiệu trứ danh, khoa học kỹ thuật, xuất bản ngôn ngữ, văn hoạc, giáo dục, tư tưởng, khảo cổ, thành ngữ, tục ngữ….Các kiến thức và sử liệu mang tính thường thức, khoa học và hấp dẫn. Nội dung phong phú và hữu dụng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những ...-1442-TG.Lê Hà-NXB.TN-VHóa-(740)-STL10274-19.09.2014Những kiến thức văn hoá cần biết
Mã: 740-10274STL
Ngày XB: 2008
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)