Những lễ hội nổi tiếng

Tác giả:
 

Sách giới thiệu các đặc thù, truyền thuyết, nguồn gốc của lễ hội trên thế giới có nhiều biểu đạt khác nhau để tạ ơn thần và làm vui chính mình. Sách giúp bạn đọc có sự so sánh và suy nghĩ theo cách riêng của mình với các quan điểm xã hội, quan điểm tôn giáo … khác nhau.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Giao tiếp ...-1292-TG.TS.Huỳnh Quốc Thắng - ThS.Lê Ngọc Hóa ...-NXB.Sở TTTT TPHCM-VHóa-(49 cuốn) (356 ... 404)trsố-STL10767 ... 10814,10816-12.09.2014Giao tiếp ứng xử văn hóa trong đời sống gia đìnhDanh mục: ,
Phân loại: ,
Mã:356-10.767STL 357-10.768STL 358-10.769STL 359-10.770STL 360-10.771STL 361-10.772STL 362-10.773STL 363-10.774STL 364-10.775STL 365-10.776STL 366-10.777STL 367-10.778STL 368-10.779STL 369-10.780STL 370-10.781STL 371-10.782STL 372-10.783STL 373-10.784STL 374-10.785STL 375-10.786STL 376-10.787STL 377-10.788STL 378-10.789STL 379-10.790STL 380-10.791STL 381-10.792STL 382-10.793STL 383-10.794STL 384-10.795STL 385-10.796STL 386-10.797STL 387-10.798STL 388-10.799STL 389-10.800STL 390-10.801STL 391-10.802STL 392-10.803STL 393-10.804STL 394-10.805STL 395-10.806STL 396-10.807STL 397-10.808STL 398-10.809STL 399-10.810STL 400-10.811STL 401-10.812STL 402-10.813STL 403-10.814STL 404-10.816STL
Những ...-1445-TG.Hoàng Nghĩa-NXB.Trẻ-VHóa-(3 cuốn) (745 ... 747)-STL9628 ... STL9630-19.09.2014Những lễ hội nổi tiếng
Mã: 745-9628STL 746-9629STL 747-9630STL
Ngày XB: 2006
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)