Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa: T.3:Văn minh Hy Lạp: Văn minh La Mã

Tác giả: ,
 

Gồm: văn minh Hy Lạp (văn hóa Crét-mi-xen, Hy LẠp thời Hô-me…), văn minh La Mã ( từ chiếm hữu nô lệ trở thành đế chế hùng mạnh, hưng thịnh và suy vong…)

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những ... (TIII)-1448-TG.Đỗ Đình Hãng-NXB.QĐND-VHóa-(750)-STL9757-19.09.2014Những nền văn minh rực rỡ cổ xưa: T.3:Văn minh Hy Lạp: Văn minh La Mã
Mã: 750-9757STL
Ngày XB: 2005
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)