Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật chèo

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những … chèo-0851-TG.Trần Đình Ngôn-NXB.Thời Đại-VHóa-(2 cuốn) 299,300-STL11647,STL11648-18.08.2014Những nguyên tắc cơ bản trong nghệ thuật chèo
Mã: 299-11.647STL 300-11.648STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)