Những phong tục độc đáo của Đông Nam Á

Tác giả: ,
 

Sách giới thiệu đến bạn đọc một số phong tục độc đáo ở Đông Nam Á  như bảo vệ trẻ thơ để trở thành người lớn, dành lấy tình yêu, nên vợ nên chồng, giã từ trần thế, dự đoán cát hung, gọi hồn, bắt ma, săn đầu, tế máu, tống cựu nghinh tân, những vật linh thiêng, ma thuật giao cảm, nương nhờ bóng Phật.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những ...-1450-TG.Ngô Văn Doanh-NXB.VHTT-VHóa-(2 cuốn) (752,753)-STL1742,STL1917-19.09.2014Những phong tục độc đáo của Đông Nam Á
Mã: 752-1742STT 753-1917STL
Ngày XB: 1994
Tác giả: ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)