Những thành tố dân ca Việt Nam – trường hợp dân ca Huế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những … Huế-0852-TG.Lê Văn Chưởng-NXB.Thời Đại-VHóa-301-STL12733-18.08.2014Những thành tố dân ca Việt Nam – trường hợp dân ca Huế
Mã: 301-12.733STL
Ngày XB: 2012
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)