Những vấn đề văn hóa Việt Nam đương đại

Tác giả:
 

Sách gồm 3 phần: Phần 1: gồm một số bài viết về Hồ Chí Minh, Trường Trinh và các nhà văn hoá, nhà văn ở nước ta. Phần 2: gồm những chuyên luận về một số vấn đề thời sự văn hoá, văn nghệ của nước ta hiện nay. Phần 3: là những chuyên đề về khoan dung và văn hoá vùng, tiểu vùng ở nước ta.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những ... (T1)-1455-TG.GS.TS.Huỳnh Khái Vinh-NXB.KHXH-VHóa-(2 cuốn) (762,763)-STL5413,STL5414-19.09.2014Những vấn đề văn hóa Việt Nam đương đại
Mã: 762-5413STL 763-5414STL
Ngày XB: 2000
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)