Những vấn đề văn hóa – xã hội thời Nguyễn: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 2 về thời Nguyễn

Tác giả:
 

Sách nói về buổi hội thảo khoa học về thời Nguyễn Lần thứ 2 cuộc hội thảo thu hút đông đảo các nhà nghiên cứu lịch sử và văn hoá ở Hà Nội Huế và TP.HCM tham gia trên 50 bản báo cáo và tham luận khoa học đề cặp đến nhiều vấn đề mới, đặc biệt có rất nhiều bài nghiên cứu sâu về lĩnh vực văn hoá, giáo dục, nghệ thuật, mỹ thuật dưới triều Nguyễn.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Những ...-1458-TG.BT LS TPHCM-NXB.KHXH ...-VHóa-(2 cuốn) (772 ... 773)-STL3355,STL7552-19.09.2014Những vấn đề văn hóa – xã hội thời Nguyễn: Kỷ yếu hội nghị khoa học lần thứ 2 về thời Nguyễn
Mã: 772-7552STL 773-3355STL
Ngày XB: 1995
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)