Nội dung cơ bản luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

ND căn bản Luật ...-0187-Bộ VH,TT và DL ...-NXB.VHTT-PL-443-STL13846-26.03.2014Nội dung cơ bản luật bình đẳng giới và các văn bản hướng dẫn thi hành
Mã: 443-13.846STL
Ngày XB: 2009
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)