Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phát triển ...-1461-TG.TS.Hồ Bá Thâm-NXB.CTQG-VHóa-(5 cuốn) (778 … 782)-STL12104 … STL12108-22.09.2014Phát triển đồng bộ và tương xứng văn hóa với kinh tế
Mã: 778-12.104STL 779-12.105STL 780-12.106STL 781-12.107STL 782-12.108STL
Ngày XB: 2011
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)