Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Sách tham khảo

Tác giả: , ,
 

Sự nghiệp đổi mới của đất nước ta hiện nay đã bước sang giai đoạn công nghiệp hoá, hiện đâi hoá đất nước mà nội dung trọng tâm trong điều kiện của Việt nam là công nghiệp hoá hiện đại hoá nông thôn, điều quan trọng là khôi phục và phát triển các làng nghề truyền thống nhằm bảo đảm phát triển những sản phẩm độc đáo, có tính truyền thống Việt Nam vừa thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế vừa giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phát triển ...-1462-TG.TS.Mai Thế Hởn-NXB.CTQG-VHóa-(783)-STL6797-22.09.2014Phát triển làng nghề truyền thống trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa: Sách tham khảo
Mã: 783-6797STL
Ngày XB: 2003
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)