Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa nhân loại

Tác giả:
 

Khẳng định vai trò của văn hoá trong sự nghiệp cách mạng bằng cách tìm hiểu sâu sắc thêm bắt đầu từ một số tri thức sơ đẳng, cơ bản về nội dung của văn hoá một lần nữa động viên sức mạnh của văn hoá phục vụ đắc lực công cuộc phát triển xã hội, kinh tế cũng như để quán triệt tư tưởng phát triển kinh tế phải phục vụ phát triển văn hoá, phát triển con người đồng thời phát huy nền văn hoá nước nhà cùng với các nền văn hoá khác của nhân loại.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phát triển ...-1465-TG.Phạm Minh Hạc-NXB.KHXH ...-VHóa-(787)-STL2319-22.09.2014Phát triển văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc kết hợp với tinh hoa nhân loại
Mã: 787-2319STL
Ngày XB: 1996
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)