Phát triển văn hóa Việt Nam: Giai đoạn 2011-2020: Những vấn đề phương pháp luận

Tác giả:
 

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phát triển ...-1463-TG.PGS.TS.Phạm Duy Đức-NXB.CTQG-VHóa-(784)-STL11497-22.09.2014Phát triển văn hóa Việt Nam: Giai đoạn 2011-2020: Những vấn đề phương pháp luận
Mã: 784-11.497STL
Ngày XB: 2010
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)