Phong lưu cũ mới: Thú nuôi chim, thú đá gà,thú đá cá thia thia, thú chơi dế mèn, cúc, cống … có thêm bài luận về chim Phụng Hoàng, ve ve, bọ hung

Tác giả:
 

Trân trọng vốn văn hoá truyền thống của dân tộc chính là điều kiện để tồn tại và phát triển của dân tộc đó. Nếu như trong cuộc sống hiện nay, chúng ta đã có nhiều phương tiện thông tin đại chúng hay những sinh hoạt văn hoá cuốn hút thì thú nuơi chim, đá gà, đá cá lia thia, thú đá dế , cúc, cống v.v…vẫn tồn tại và lan rộng trong nhiều lớp người, điềi đó hản có lý do.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan