Phong tục các nước trên thế giới

Tác giả:
 

Trong quá trình phát triển lịch sử của nhân loại, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia đều hình thành những nét phong tục, tập quán, nghi lễ, neap sống tạo nên bức tranh văn hoá phong phú đa dạng , đầy màu sắc sinh động của hành tinh chúng ta.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phong tục ...-1470-TG.Ngọc Bách (st,bs)-NXB.VHTT-VHóa-(4 cuốn) (798 ... 801)-STL6519 ... STL6522-23.09.2014Phong tục các nước trên thế giới
Mã: 798-6519STL 799-6520STL 800-6521STL 801-6522STL
Ngày XB: 2001
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)