Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam

Tác giả: , ,
 

Mỗi dân tộc, mỗi quốc gia trên thế giới xưa nay chưa bao giờ nghỉ ngơi trước ý thức giữ gìn và phát triển phong tục của mình. Ở Việt Nam, việc quan tâm đến phong tục tập quán đã được ghi rõ trong các bộ sử ký và việc sưu tầm biên soạn phong tục cũng sớm có. Trên các báo và tạp chí thường xuyên xuất hiện những diễn đàn giới thiệu và tranh luận về phong tục tập quán truyền thống và hiện đại của các dân tộc Việt nam.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phong tục ...-1472-TG.Đặng Văn Lung-NXB.VHóa DT-VHóa-(803)-STL2199-23.09.2014Phong tục tập quán các dân tộc Việt Nam
Mã: 803-2199STL
Ngày XB: 1997
Tác giả: , ,
Môn loại: ,
Từ khóa: , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)