Phong tục thế giới. Phong tục nhà ở, trang phục và tên gọi các quốc gia

Tác giả:
 

Phong tục tập quán Việt Nam và thế giới là một bộ phận của văn hoá thế giới, nó gắn bó mật thiết với mọi lớp người trong đời sống Xã hội. Sách đã chọn lọc tư liệu, kế thừa và phát triển để áp dụng cho hợp với ngày nay. Thông qua sách giúp bạn đọc sẽ phát huy thuần phong mỹ tục, đẩy mạnh phong trào xây dựng một nếp sống văn hoá mới, biết vận dụng nó vào trong các nếp sống, nếp suy nghĩ, hành động, cách đối nhân xử thế, để học lấy cái hay, bỏ đi cái dở…. Vào trong cuộc sống hàng ngày. Góp phần giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc của mỗi đất nước mình.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

Sách liên quan

Phong tục ...-1477-TG.Thanh Liêm (bs)-NXB.VHTT-VHóa-(809)-STL10276-23.09.2014Phong tục thế giới. Phong tục nhà ở, trang phục và tên gọi các quốc gia
Mã: 809-10.276STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)