Phong tục Việt Nam: Phong tục gia đình, xã hội, lễ tết

Tác giả:
 

Phong tục tập quán Việt Nam và thế giới là một bộ phận của văn hoá thế giới, nó gắn bó mật thiết với mọi lớp người trong đời sống Xã hội. Sách gồm các phần nói về phong tục gia đình; Phong tục xã hội; Phong tục hương Đảng; rồng và văn hoá rồng.

Đánh giá/Nhận xét

Bình luận

Email của bạn sẽ không công khai cho người khác thấy.

Nhập kết quả của phép tính:   

  • Homepage nói:

    Vielen Dank für jede andere informative Website. Ich bekomme diese Art von Information, die in solch einem perfekten Ideal geschrieben ist. methode? Ich habe eine Herausforderung, die ich Ich arbeite gerade an, und ich habe auf der Suche nach solchen Informationen Ausschau gehalten.

Sách liên quan

Phong tục ...-1482-TG.Thanh Liêm (bs)-NXB.VHTT-VHóa-(814)-STL10280-23.09.2014Phong tục Việt Nam: Phong tục gia đình, xã hội, lễ tết
Mã: 814-10.280STL
Ngày XB: 2007
Tác giả:
Môn loại: ,
Từ khóa: , , , , ,
NXB:

Danh mục sách

Chọn ngày đến thư viện nhận sách(lưu ý: nếu đến ngày hẹn mà bạn không đến nhận thì lịch hẹn sẽ bị hủy)